Our Facilities and Services > Services >

Services

เพื่อเป็นการขอบพระคุณในความไว้วางใจให้เราเป็นผู้ดูแลงานประชุมของท่านมาอย่างต่อเนื่อง
อิมแพ็ค ขอมอบแพ็คเกจในการจัดประชุมราคาพิเศษสำหรับหน่วยงานราชการเท่านั้น

ราคานี้รวม

พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการจัดประชุมเต็มวัน ได้แก่

  • LCD Projector พร้อมจอภาพ 1 ชุด
  • ระบบเครื่องเสียงมาตรฐาน
  • โพเดียมพร้อมดอกไม้ และไมโครโฟน
  • อุปกรณ์มาตรฐานสำหรับการประชุม
  • โต๊ะลงทะเบียนพร้อมดอกไม้ตกแต่ง
  • เวทีมาตรฐาน

สำหรับการจองแพ็คเกจงานประชุมตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2562


ข้อกำหนดในการให้บริการ:
  • แพ็คเกจนี้ไว้เฉพาะการเซ็นสัญญา 1 ฉบับเพื่อการจัดงานล่วงหน้าอย่างน้อย 5 ครั้ง
  • การจัดประชุม 4 ครั้ง ที่ระบุในสัญญาต้องมีผู้เข้าร่วมประชุม 80 ท่านขึ้นไป
  • สิทธิในการจัดประชุมฟรี 1 ครั้งใช้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม 50 ท่าน(จำนวนที่เกินจาก 50 ท่าน คิดราคาปกติ)
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม - ไม่รวมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 02-833-5107 หรือ 02-833-5085

อีเมล : marketinginfo@impact.co.th