Visitor > Event Calendar

Event Calendar
โอทอป มิดเยียร์ 2018 "OTOP Signature เอกลักษณ์จากเสน่ห์วิถีไทยนิยม"
Date : 09 June 2018 - 17 June 2018
Time : 10:00-21:00 hrs.
Venue : Challenger 1-3
Type : Exhibition Public

OTOP MIDYEAR 2018 OTOP Signature เอกลักษณ์จากเสน่ห์วิถีไทยนิยม

การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ตลอดจนเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน
- อลังการภูมิปัญญา หลากหลายสินค้าทั่วไทย
- ผ้าไทย ภูษาแพรพรรรณ
- อาหารเลิศรสสูตรต้นตำหรับ

Contact Event Organizer
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
Show Organizer: บริษัท อิมเมจ โซลูชั่น จำกัด
โทร. 0 2141 8910 (กรมการพัฒนาชุมชน)
เว็บไซต์: www.cdd.go.th