Visitor > Event Calendar

Event Calendar
มหกรรมตลาดนัด สร้างอาชีพให้มั่นคง สังคมไทยไร้ความรุนแรง
Date : 12 September 2018 - 16 September 2018
Time : 09:00-20:00 hrs.
Venue : Hall 4
Type : Exhibition Public

มหกรรมตลาดนัด สร้างอาชีพให้มั่นคง สังคมไทยไร้ความรุนแรง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชิญ ช๊อป ชิม ชม กับงาน “มหกรรมตลาดนัด สร้างอาชีพให้มั่นคง สังคมไทย ไร้ความรุนแรง” ภายในงานพบกับสินค้าและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพื้นถิ่นฝีมือกลุ่มสตรีและครอบครัวทั่วประเทศกว่า 200 ร้านค้า และอัดแน่นด้วยเวทีสัมมนาให้ความรู้การขายของออนไลน์ แหล่งทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า พร้อมเวทีเสวนาให้ความรู้และตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงในสังคม

Contact Event Organizer
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ผู้ควบคุมโครงการ: บริษัท เจพี วัน คอนซัลแทนท์ จำกัด
มือถือ. 083-018-3475
อีเมล: Pooh_pas@hotmail.com